Playcademic

FUN TO CONNECT

Kelas untuk SOKONGAN untuk anak berumur 5 hingga 15 tahun. Kelas ini amat sesuai untuk pelajar yang telah bersedia untuk fokus kepada Aktiviti Akademik , Vokasional dan Komuniti.
Pedekatan teknik yang digunakan untuk sesi membantu anak untuk lebih bersosial dan menyediakan pelajar untuk komuniti.

Peringkat Umur :

5 Hingga 10 Tahun

Sesi Persekolahan :

Isnin – Jumaat (Mengikut pakej)
Sesi Petang : 2.00P.M – 5.15P.M

Program ini menggunakan modul 2M + 2M + 3M di mana setiap Tahap anak akan dinilai tahap Kesediaan Perkembangan Otak nya. Keunikan Program ini adalah terdapat pelbagai Aktiviti dijalankan semasa sesi dan mengikut keupayaan pelajar untuk lebih berdikari dan mencari solusi terhadap setiap aktiviti harian.

Pendekatan adalah menyeluruh dan Holistik dengan mengunakaan potensi setiap pelajar sebagai asas.
Komponen yang akan dinilai adalah termasuk :
Kurikulum diadaptasikan daripada kurikulum antarabangsa dan bertujuan mencari potensi dan kekuatan pelajar. Keunikan setiap pelajar sebagai pemangkin untuk anak terus berminat menjalankan aktiviti tersebut.
Kami juga akan melakukan penilaian secara berperingkat mengikut keupayaan pelajar. Laporan berstruktur tentang perkembangan pelajar akan diberi secara bulanan kepada Ibu Bapa serta perjumpaan Ibu Bapa diadakan dua (2) kali setahun. Perjumpaan Ibu Bapa adalah pada bulan Jun bagi Semester 1 dan bulan Disember bagi Semester 2. Persekolahan di NuHa adalah dari Januari sehingga Disember.
Di NuHa kami mementingkan penglibatan aktif Ibubapa kerana IbuBapa adalah Guru Pertama anak dan sebagai Komponen penting dalam membantu proses memberi stimulasi terhadap pelajar.

Keistimewaan program ini adalah :

Image

We have 25+ years of experience

Activities

EXTRA THERAPY disediakan untuk Menyokong Program ini seperti :

  • Archery
  • Aktiviti Vokasional
  • Aktiviti Mengurus diri di komuniti
  • Adaptasi Komuniti

FUN TO CONNECT

Pakej Hari Kriteria Ratio
Playcademic A Isnin sehingga Selasa Kelas 3M 1:12
Playcademic B Isnin sehingga Jumaat Kelas 3M + Vokasional + Kelas Intensif 1:12
Playcademic C Jumaat Kelas Vokasional 1:12

Klik Untuk Daftar Sekarang

Kenapa Kami

Modul Utama Nuha

 • Main & Meneroka (2M)
 • Moral & Mengaji (2M)
 • Menulis , Mengira , Membaca (3M)
Image
2M yang pertama adalah asas kepada perkembangan Sensori dan Refleks dimana ketika aktiviti Main & Meneroka , setiap anak diberi peluang untuk bergerak sebanyak mungkin mengikut keperluan & kehendak mereka. Adaptasi diberikan kepada mereka bagi membantu mereka Main & Meneroka di dalam sempadan yang ditetapkan. Selain itu perkembangan lain seperti Kemahiran Motor Kasar , Motor Halus , Persepsi Visual turut diberi rangsangan melalui aktiviti Main & Meneroka yang disediakan.
Image
Dewasa ini ramai anak-anak menghadapi isu untuk memahami nilai-nilai murni serta mengaplikasikan di dalam kehidupan harian. Ramai juga anak-anak yang masih tidak dapat mengawal Tingkah laku dengan teknik positif. Perkembangan 2M yang seterusnya adalah kepada Connection melalui aktiviti Moral & Mengaji. Aktiviti aktivti yang lebih berfokuskan regulasi emosi dan tingkah laku positif akan dapat membantu mematangkan Otak Limbik yang mengawal Tingkah Laku, Memori dan juga Tabiat seseorang. Stimulasi ini amat penting diberi seawal umur 1 sehingga 5 tahun yang membentuk personaliti seseorang.
Image
Menjadi harapan setiap Ibu Bapa anak-anak sukses di dalam Akademik. Rangsangan seterusnya yang menfokuskan rangsangan ke bahagian Neurokorteks di mana rangsangan Akademik dan Kognitif diberi bagi membantu pelajar Menulis , Mengira , Membaca serta lebih berdikari di dalam kehidupan seharian. Perkembangan 3M pelajar akan lebih lancar sekiranya bahagian Otak asas telah diberi rangsangan awalan.
Need help? Let's chat with us!

We are here to help you! Do not hesitate to ask us anything. Click below to start chat.

Customer Support

Customer Service

Online

Customer Service

Hi! Can I assist you 00.00