Nuha Tutor 1 On 1

Program Tutor 1 on 1 adalah khas untuk anak- anak berumur 5 hingga 7 tahun. Sesi akan dijalankan secara individu.
Sesi adalah untuk anak-anak perkembangan Tipikal dan merupakan kelas sokongan untuk anak-anak yang telah bersedia unutk Menulis, Membaca dan Menngira.

Peringkat Umur :

5 – 7 Tahun

Durasi Sesi :

1 Kali Sesi atau 4 Kali Sesi Sebulan (50 minit per sesi)
Terdapat pelbagai pendekatan digunakan seperti Terapi Sensori , pergerakan, rangsangan akademik dan sebagainya.

Program ini dijalankan oleh Tenaga Pendidik yang terlatih secara individu bersama pelajar. Tenaga Pendidik akan dilatih dengan Teknik untuk bantu anak :

Kebaikan menyertai Program ini adalah :

Siapa Perlu Hadir?

Klik Untuk Mendaftar

Kenapa Kami

Modul Utama Nuha

  • Main & Meneroka (2M)
  • Moral & Mengaji (2M)
  • Menulis , Mengira , Membaca (3M)
Image
2M yang pertama adalah asas kepada perkembangan Sensori dan Refleks dimana ketika aktiviti Main & Meneroka , setiap anak diberi peluang untuk bergerak sebanyak mungkin mengikut keperluan & kehendak mereka. Adaptasi diberikan kepada mereka bagi membantu mereka Main & Meneroka di dalam sempadan yang ditetapkan. Selain itu perkembangan lain seperti Kemahiran Motor Kasar , Motor Halus , Persepsi Visual turut diberi rangsangan melalui aktiviti Main & Meneroka yang disediakan.
Image
Dewasa ini ramai anak-anak menghadapi isu untuk memahami nilai-nilai murni serta mengaplikasikan di dalam kehidupan harian. Ramai juga anak-anak yang masih tidak dapat mengawal Tingkah laku dengan teknik positif. Perkembangan 2M yang seterusnya adalah kepada Connection melalui aktiviti Moral & Mengaji. Aktiviti aktivti yang lebih berfokuskan regulasi emosi dan tingkah laku positif akan dapat membantu mematangkan Otak Limbik yang mengawal Tingkah Laku, Memori dan juga Tabiat seseorang. Stimulasi ini amat penting diberi seawal umur 1 sehingga 5 tahun yang membentuk personaliti seseorang.
Image
Menjadi harapan setiap Ibu Bapa anak-anak sukses di dalam Akademik. Rangsangan seterusnya yang menfokuskan rangsangan ke bahagian Neurokorteks di mana rangsangan Akademik dan Kognitif diberi bagi membantu pelajar Menulis , Mengira , Membaca serta lebih berdikari di dalam kehidupan seharian. Perkembangan 3M pelajar akan lebih lancar sekiranya bahagian Otak asas telah diberi rangsangan awalan.
Need help? Let's chat with us!

We are here to help you! Do not hesitate to ask us anything. Click below to start chat.

Customer Support

Customer Service

Online

Customer Service

Hi! Can I assist you 00.00